ผู้ดูแลของเราทุกคนผ่านการคัดเลือก
และฝึกอบรมกับเราทุกคน

กว่าจะมาเป็นแคร์โปร (พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ)

ทุกคนต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มทำงานกับเราได้

ทดสอบทักษะการพยาบาล

อบรมทฤษฎี
และฝึกปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง

ตรวจประวัติอาชญากรรม

ทดสอบทัศนคติ
และบุคลิกภาพ

ตรวจสุขภาพป้องกันโรค

ลลิสา โฮม แคร์ มีการจัดอบรมประจำปี
เพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะการดูแลคนไข้และผู้สูงอายุ
ให้แคร์โปรอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ดูแลของเราทุกคน
ผ่านการคัดเลือก
และฝึกอบรมกับเราทุกคน

กว่าจะมาเป็นแคร์โปร

วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.

ทดสอบทักษะการพยาบาล

อบรมทฤษฎี
และฝึกปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติ
ในสถานที่จริง

ตรวจประวัติ
อาชญากรรม

ทดสอบทัศนคติ
และบุคลิกภาพ

ตรวจสุขภาพป้องกันโรค

ลลิสา โฮม แคร์
มีการจัดอบรมประจำปี
เพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะ
การดูแลคนไข้และผู้สูงอายุ
ให้แคร์โปรอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ดูแลของเราทุกคน
ผ่านการคัดเลือก
และฝึกอบรมกับเราทุกคน

กว่าจะมาเป็นแคร์โปร

วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.

ทดสอบทักษะการพยาบาล

อบรมทฤษฎี
และฝึกปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติ
ในสถานที่จริง

ตรวจประวัติ
อาชญากรรม

ทดสอบทัศนคติ
และบุคลิกภาพ

ตรวจสุขภาพป้องกันโรค

ลลิสา โฮม แคร์
มีการจัดอบรมประจำปี
เพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะ
การดูแลคนไข้และผู้สูงอายุ
ให้แคร์โปรอย่างสม่ำเสมอ