บริการของเรา

ทำแผลและหัตถการ

ค่าบริการเริ่มต้น

฿800/ครั้ง

บริการทำแผลและหัตถการที่บ้าน

บริการพยาบาลที่บ้าน รวมถึงการเปลี่ยนสายอาหารทางสายยางและสายสวนปัสสาวะ การทำแผล และการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายมาที่โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการสะดวกสบายและมีคุณภาพเช่นเดียวกับที่โรงพยาบาล

เหมาะสำหรับใคร

  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือ เพิ่งออกจากโรงพยาบาล การนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อฟ่อตัว ต้องได้รับการฟื้นฟู
  • ผู้ป่วยอัมพาต หรือ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ที่ต้องการฟื้นฟูการเคลื่อนไหว ให้กลับมาเดินได้อีกครั้ง หรือ ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น
  • ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ค่าบริการเริ่มต้น

฿800/ครั้ง

บริการแนะนำ