บริการของเรา

ศูนย์ผู้สูงอายุ

ค่าบริการ

฿20,000/เดือน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย บ้านลลิสา

เครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมครบวงจรเรื่องการดูแลและได้มาตรฐานที่สุดในไทย ยินดีต้อนรับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “บ้านลลิสา” ของเรามีจุดมุ่งหมายในการดูแลและบริการสำหรับผู้ป่วยด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเราเชื่อว่าผู้ป่วยแต่ละท่านต้องได้รับการดูแลที่ต่างกัน ดังนั้นการรักษาของเรามุ่งเน้นการรักษาโดยคำนึงถึงอาการและภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วยรายบุคคลเพื่อที่แพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญรวมกันออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 

บริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้สูงอายุ

 • ตรวจเยี่ยมกับแพทย์ประจำศูนย์ทุกสัปดาห์​
 • บริการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์
 • โปรแกรมกายภาพบำบัดทุกวัน ที่คลินิคภายในศูนย์
 • ห้องพักได้มาตรฐาน สะอาด ถูกออกแบบให้เหมาะกับคนชรา และคนไข้พักฟื้น
 • การโภชนาการที่ครบถ้วน ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์

โปรแกรมบริการ

 • โปรแกรมผู้ป่วยติดเตียง
 • โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ
 • โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์​อัมพาต
 • โปรแกรมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง
 • โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
 • โปรแกรมดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ค่าบริการ

฿20,000/เดือน

บริการแนะนำ