บริการของเรา

กายภาพ

ค่าบริการเริ่มต้น

฿1,800/ครั้ง

บริการพยาบาลกายภาพบำบัดตามบ้าน

ให้บริการด้วยวิธีการตรวจประเมิน และบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดจากภาวะของโรค หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด ที่มีความชำนาญในการให้บริการทั้งในผู้ป่วยระบบประสาทและกระดูกกล้ามเนื้อ โดยการตรวจประเมินผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย โดยใช้หลักการของการเคลื่อนไหว กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และทฤษฎีต่าง ๆ

 

เหมาะสำหรับใคร

  • ตรวจเยี่ยมกับแพทย์ประจำศูนย์ทุกสัปดาห์​
  • บริการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์
  • โปรแกรมกายภาพบำบัดทุกวัน ที่คลินิคภายในศูนย์
  • ห้องพักได้มาตรฐาน สะอาด ถูกออกแบบให้เหมาะกับคนชรา และคนไข้พักฟื้น
  • การโภชนาการที่ครบถ้วน ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์

ค่าบริการ

฿1,800/ครั้ง

บริการแนะนำ