บริการของเรา

รถฉุกเฉิน

ค่าบริการเริ่มต้น

฿1,800/ครั้ง

บริการรถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ให้บริการรถพยาบาลเอกชน เคลื่อนย้าย รับส่งผู้ป่วยนอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือไม่สะดวกในการเดินทางด้วยตนเอง และ ในกรณี “ฉุกเฉิน”

เหมาะสำหรับใคร

  • รับส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รับส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัด ผู้ป่วยฟอกไต ตลอด 24 ชั่วโมงรับส่งกลั
  • ภูมิลำเนา รับส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ทั่วประเทศ และระหว่างประเทศ
  • บริการรถพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ

฿1,800/ครั้ง

บริการแนะนำ