บริการของเรา

จัดอบรม

ค่าบริการเริ่มต้น

ฟรี/ครั้ง

โปรแกรมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

บริการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านบ้าน รวมถึงผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลเฉพาะเนื้อหา เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน อัลไซเมอร์ และโรคเรื้อรัง จัดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

เหมาะสำหรับใคร

  • ตรวจเยี่ยมกับแพทย์ประจำศูนย์ทุกสัปดาห์​
  • บริการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์
  • โปรแกรมกายภาพบำบัดทุกวัน ที่คลินิคภายในศูนย์
  • ห้องพักได้มาตรฐาน สะอาด ถูกออกแบบให้เหมาะกับคนชรา และคนไข้พักฟื้น
  • การโภชนาการที่ครบถ้วน ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์

ค่าบริการ

ฟรี/ครั้ง

บริการแนะนำ