ประโยชน์ของการใช้บริการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน

ในยุคปัจจุบัน การดูแลสุขภาพของครอบครัวกลับมาเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัวที่มีคนไข้หรือผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหรือปัญหาสุขภาพต่างๆ อยู่ด้วยภายในบ้าน การใช้บริการพยาบาลดูแลที่บ้าน (home care nursing service) จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้คนสูงอายุสามารถรับการดูแลตัวเองได้ ในขณะที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองเป็นอย่างดี แต่ยังเสริมสร้างความสุขและแบ่งเบาภาระการดูแลให้กับคนครอบครัวด้วย ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง ที่คุณควรรู้จากการใช้บริการพยาบาลดูแลที่บ้าน

9 ประโยชน์ของการใช้บริการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยตามบ้าน

  • ลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุ

การใช้บริการพยาบาลดูแลที่บ้านช่วยให้คนไข้และครอบครัวไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากสถานพยาบาล หากคนไข้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง การใช้บริการพยาบาลที่บ้านจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

  • การดูแลที่เป็นส่วนตัวและเป้าหมายของแผนการดูแลที่ชัดเจน

บริการพยาบาลดูแลที่บ้านเน้นให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเป็นส่วนตัว พยาบาลสามารถดูแลคนไข้ตามความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคลทำให้เป้าหมายการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้คนไข้ในการรักษาตัวเองและทำให้ครอบครัวรู้สึกสบายใจในการดูแลคนไข้ด้วย 

  • การส่งเสริมความสามารถในการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ

บริการพยาบาลดูแลที่บ้านไม่เพียงแต่ช่วยให้คนไข้ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี แต่ยังสอนผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยและคนครอบครัวเรื่องการดูแลตัวเองและป้องกันโรคต่างๆ ด้วย ทำให้คนไข้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความจำเป็นในการพึ่งพาคนอื่นและเสริมสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าในตัวเอง เช่นกัน

  • ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว

การใช้บริการพยาบาลดูแลที่บ้านช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้และครอบครัวทำให้การดูแลคนไข้เป็นไปอย่างมีความสุข ลดความเครียดในการดูแลและทำให้คนไข้รู้สึกรักษาตัวเองดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ครอบครัวมีเวลาสำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถทำด้วยกัน

  • ควบคุมคุณภาพการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

พยาบาลดูแลที่บ้านจะต้องผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพการดูแลคนไข้เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้ บริการพยาบาลดูแลที่บ้านยังมีการติดตามและประเมินผลการดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการดูแลที่ดีที่สุดจะถือคติไปในการดูแลคนไข้

สนใจรายละเอียดบริการเพิ่มเติม
เพิ่มเป็นเพื่อนเลย!

  • ความยืดหยุ่นในการดูแล

การใช้บริการพยาบาลดูแลที่บ้านมีความยืดหยุ่นในการจัดตารางเวลาและการดูแลตามความต้องการของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการมาดูแลแบบไป-กลับหรือเป็นการดูแลแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน การดูแลนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคนไข้หรือความสะดวกของคนในครอบครับว ทำให้การดูแลสามารถทำให้คนในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุในการดูแลรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้น

  • ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

การใช้บริการพยาบาลดูแลที่บ้านช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไข้และครอบครัว ทำให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตในบ้านเป็นอย่างดี ลดความเครียดและความกังวลในการเข้าพบแพทย์หรือนอนโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังทำให้คนไข้สามารถร่วมกิจกรรมเสริมสุขภาพและสังคมในครอบครัวได้อย่างเต็มที่

  • ช่วยลดความเครียดในการดูแล

การใช้บริการพยาบาลดูแลตามบ้าน ช่วยลดความเครียดของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในบ้าน โดยพยาบาบที่เข้าไปดูแลกจะให้คำแนะนำและความช่วยเสริมให้ครอบครัวรู้วิธีการดูแลและรับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ทำให้ครอบครัวมีความมั่นใจและสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างเป็นระบบ

  • สนับสนุนการฟื้นฟูหลังผ่าตัดหรือการรักษา

สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดมา การมีพยาบาลที่บ้านช่วยมาทำการดูแลและทำกายภาพบำบัด จะทำให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย พยาบาลดูแลตามบ้านจะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแผลผ่าตัด การบริหารกาย และการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลตัวเองให้เหมาะสมกับสภาวะร่างกายของผู้สูงอายุ

บริการพยาบาลดูแลตามบ้านนั้นมีประโยชน์อยู่หลายประการ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้สูงอายุ และครอบครัวสามารถรับการดูแลที่สะดวกสบายและปลอดภัย แต่ยังช่วยให้คนไข้ได้รับการดูแลอย่างเป็นส่วนตัวและมีเป้าหมายการรักษาที่ชัดเจน อีกทั้งยังส่งเสริมความสามารถในการดูแลตัวเอง ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ควบคุมคุณภาพการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นในการดูแล และช่วยลดความเครียดในการดูแลคนไข้ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายเหล่านี้ การใช้บริการพยาบาลดูแลที่บ้านนับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลายครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น เพื่อให้ผู้สูงอายุที่บ้านรับการดูแลที่ดีขึ้น หรือเพื่อส่งเสริมความสุขให้กับครอบครัว การใช้บริการพยาบาลดูแลที่บ้านจะช่วยให้คนไข้สามารถรักษาสุขภาพของตัวเองได้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้ครอบครัวมีความสุขในการดูแลคนที่เรารัก

บริการจับคู่พยาบาลดูแลตามบ้านกับผู้หาบริการดูแลตามบ้าน

บริการจับคู่ระหว่างผู้ที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญหรือพยาบาลด้านการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ มาดูแลรักษาผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยถึงที่บ้าน โดยการคัดเลือกจะเลือกจากความต้องการและเงื่อนไขของผู้สูงอายุแต่ละท่าน เพื่อคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมที่สุดมาดูแลคนที่คุณรัก บริการของเรา เหมาะสำหรับบุคคลที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในการดูแลอยู่ที่บ้าน แต่ไม่มีเวลาเพียงพอในการดูแลรักษาหรือไม่รู้วิธีการดูแลที่ถูกต้อง ดังนั้นการมองหาพยาบาลดูแลผู้สูงอายุตามบ้านจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการดูแลรักษาและสามารถมั่นใจว่าบริการที่ได้รับจะช่วยฟื้นฟูคนที่คุณรักได้อย่างถูกวิธี ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ลลิสา โฮม แคร์ เราเลือกคนดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุเฉพาะที่มีใบอนุญาตและมีคุณสมบัติเท่านั้น ติดต่อเราวันนี้เพื่อเลือกผู้ดูแลที่เหมาะสมกับการดูแลคนที่คุณรักที่สุด

แชร์บทความ:

บทความที่เกี่ยวข้อง

เหนื่อยกับการดูแลคนป่วยและผู้สูงอายุ? คุณกำลังมีภาวะหมดไฟในผู้ดูแล

เหนื่อยกับการดูแลผู้สูงอายุ? รู้จัก “ภาวะหมดไฟในผู้ดูแล” ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

เหนื่อยกับการดูแลผู้สูงอายุ? รู้จัก “ภาวะหมดไฟในผู้ดูแล” ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด การดูแลผู้สูงอายุในวัยบั้นปลายนั้นนับเป็นการแสดงความกตัญญูรูปแบบหนึ่ง

Read More »
รับดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน-ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน-ลลิสา-โฮมแคร์

เหตุผลที่หลายครอบครัวเลือกบริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน​

เหตุผลที่หลายครอบครัวเลือกการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน เมื่อคนที่เรารักที่เป็นผู้สูงอายุภายในบ้าน อายุสูงขึ้น การเอาใจใส่ในการดูแลพวกเขานั้นสำคัญยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าบ้านพักคนชราและสถานสงเคราะห์จะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุ

Read More »
บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน และวิธีเลือกบริการที่เหมาะสมเพื่อคนที่คุณรัก

บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน และวิธีเลือกบริการที่เหมาะสมเพื่อคนที่คุณรัก

บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน และวิธีเลือกบริการที่เหมาะสมเพื่อคนที่คุณรัก บริการดูแลตามบ้าน คืออะไร บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้าน

Read More »