บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน และวิธีเลือกบริการที่เหมาะสมเพื่อคนที่คุณรัก

บริการดูแลตามบ้าน คืออะไร

บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้าน เป็นบริการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดถึงที่อยู่อาศัยของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย โดยจะมีบริการดูแลหลากหลายรูปแบบ เช่น การดูแลเรื่องการรับประทานอาหารและการขับถ่าย การเฝ้าระวังผู้ป่วยพักฟื้น กายภาพบำบัด เป็นต้น ผู้ที่ให้การดูแลจะเป็นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ได้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด ครอบครัวสามารถเลือกใช้บริการแบบโปรแกรมระยะสั้นหรือระยาวก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย

ประโยชน์ของบริการดูแลตามบ้าน

บริการดูแลตามบ้าน มีประโยชน์หลายข้อด้วยกัน ดังนี้

 • สะดวก เพราะให้บริการถึงที่: บริการดูแลที่บ้านจะช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้รับการดูแลจากมืออาชีพในบ้านของตนเองโดยไม่ต้องเดินทางออกไปไหน การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยจะทำให้รู้สึกสบายใจ และไม่ต้องเฟชิญกับความเครียดที่เกิดขึ้นหากมีการย้ายสถานที่ดูแล โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ และผู้ป่วยติดเตียง
 • การดูแลที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล: พยาบาลหรือผู้ดูแลจะร่วมออกแบบโปรแกรมการดูแลร่วมกับครอบครัว เพื่อรักษาอาการและให้การดูแลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างเพียงพอและตรงกับความต้องการ
 • บริการครอบคลุม: ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์จะให้การดูแลที่ครอบคลุมและหลากหลาย ไม่เพียงแต่การให้การดูแล แต่รวมถึงการทำกายภาพบำบัด การทำแผล และหัตถการต่างๆ
 • คลายความเหงา: ผู้ดูแลสามารถช่วยคลายความรู้สึกโดดเดี่ยวและความเหงาได้ และยังทำให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง หรืออาศัยอยู่ห่างไกลจากครอบครัว

นอกจากนี้ ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของบริการพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่บ้าน คือเป็นการแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวได้เว้นว่างจากการให้การดูแล ช่วยคลายความเครียด และป้องกันการเกิดของภาวะหมดไฟในการดูแลได้ (Caregive Burnout)

บริการดูแลที่บ้านเหมาะสำหรับใคร

บริการดูแลที่บ้าน ไม่เพียงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผุ้ป่วยเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการดูแล  สามารถพิจารณาดังนี้

 1. ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลย่างสม่ำเสมอในด้านการทำกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น การรับประทานอาหาร ป้อนข้าวป้อนน้ำ การอาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกายและแผล การขับถ่ายและอื่นๆ
 2. ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม และผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ที่ต้องการผู้ดูแลตลอดเวลา
 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง
 4. ผู้ที่เคลื่อนไหวลำบาก หรือต้องการการกายภาพบำบัดเป็นประจำ
 5. ผู้สูงอายุที่ต้องการอาศัยอยู่อย่างอิสระในบ้านของตนเอง แต่ไม่มีคนดูแล จึงทำให้กังวลด้านความปลอดภัย

การประเมินว่าบุคคลต้องการการดูแลประเภทไหนจะพิอจารณาจากสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย ความปลอดภัยของสถานที่ และความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และพิจารณาจากความต้องการในการดูแลเฉพาะบุคคล เช่น การรับประทานยา การเปลี่ยนสายยาง หรือการพลิกตัวของผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

สนใจรายละเอียดบริการเพิ่มเติม
เพิ่มเป็นเพื่อนเลย!

การเตรียมตัวก่อนเลือกบริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน

 1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้สูงอายุ
  ครอบครัวจะต้องเริ่มจากการพิจารณาความต้องการพิเศษของผู้สูงอายุ และระบุให้ชัดเจน โดยอาจทำเป็นเช็คลิสต์เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเลือกพยาบาล เช่น ต้องการให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องให้ออกซิเจน และใส่สายสวนปัสสาวะ โดยจะต้องมีการทำกายภาพบำบัดร่วมด้วย เป็นต้น
 2. วิเคราะห์ความสามารถในการดูแลของครอบครัว
  ในส่วนนี้ เมื่อผู้ดูแลไม่สามารถดูแลได้ไหว ครอบครัวจะต้องกำหนดตารางเวลาที่ต้องการรับบริการดูแลที่บ้าน โดยอาจระบุเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือรายเดือน และต้องการให้ค้างที่บ้าน หรือไปกลับ เช้า-เย็น

ขั้นตอนการเลือกบริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน

 1. เปรียบเทียบบริการต่าง ๆ
  หลังจากได้ข้อมูลของผู้ให้บริการหลายๆ เจ้าแล้ว ครอบครัวจะต้องทำการเปรียบเทียบ และเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณภาพของการบริการ และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ดูแล และต้องมั่นใจว่าผู้ดูแลมีความเป็นมืออาชีพ เพราะสุขภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นอกจากนี้ควรตั้งงบประมาณและราคาที่ยอมรับได้ โดยทั่วไปแล้ว อัตราค่าบริการดูแลต่อเดือนจะเริ่มต้นที่ 20,000 บ. ไปจนถึง 35,000 บ. ขึ้นอยู่กับความครอบคลุมของบริการ
 2. การสอบถามความคิดเห็นของผู้เคยใช้บริการ
  ขั้นตอนต่อไปควรหาข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการดูแลตามบ้าน โดยการสอบถามผู้ที่เคยรับบริการ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากรีวิวจากผู้ใช้งานจริง
 3. การประกันความปลอดภัย
  ครอบครัวสามารถสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรงเกี่ยวกับการรับรองความปลอดภัยของการให้บริการ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดความไม่พึงพอใจจากการดูแล

ทำไมต้องเลือกบริการจับคู่ผู้ให้บริการจาก บ้านลลิสา โฮมแคร์

บ้านลลิสาโฮมแคร์ รับดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน โดยพยาบาลวิชชีพผู้เชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์การดูแลที่มากกว่า 5 ปี คุณจึงสามารถมั่นใจว่าคนที่คุณรักจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

 • บริการโดยผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ น่าเชื่อถือ และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อให้สามารถให้การดูแลที่ตรงกับความต้องการของครอบครัว
 • เรียกใช้บริการได้ใน 24 ชั่วโมง และได้รับบริการจากผู้ให้บริการที่อยู่ภายในพื้นที่ เดินทางสะดวก ใกล้บ้าน
 • น่าเชื่อถือ เพราะให้บริการมาแล้วมากกว่า 500 เคส
 • ได้รับคำแนะนำและพูดคุยกับพยาบาลเกี่ยวกับอาการของโรค และวิธีการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
 • ได้รับคำแนะนำเรื่องอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุ

เลือกบริการดูแลจาก บ้านลลิสาโฮมแคร์ ผู้ให้บริการดูแลตามบ้านที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรักและแบ่งเบาหน้าที่การดูแลให้กับคุณ

สนใจรายละเอียดบริการเพิ่มเติม
เพิ่มเป็นเพื่อนเลย!

แชร์บทความ:

บทความที่เกี่ยวข้อง

เหนื่อยกับการดูแลคนป่วยและผู้สูงอายุ? คุณกำลังมีภาวะหมดไฟในผู้ดูแล

เหนื่อยกับการดูแลผู้สูงอายุ? รู้จัก “ภาวะหมดไฟในผู้ดูแล” ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

เหนื่อยกับการดูแลผู้สูงอายุ? รู้จัก “ภาวะหมดไฟในผู้ดูแล” ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด การดูแลผู้สูงอายุในวัยบั้นปลายนั้นนับเป็นการแสดงความกตัญญูรูปแบบหนึ่ง

Read More »
รับดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน-ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน-ลลิสา-โฮมแคร์

เหตุผลที่หลายครอบครัวเลือกบริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน​

เหตุผลที่หลายครอบครัวเลือกการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน เมื่อคนที่เรารักที่เป็นผู้สูงอายุภายในบ้าน อายุสูงขึ้น การเอาใจใส่ในการดูแลพวกเขานั้นสำคัญยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าบ้านพักคนชราและสถานสงเคราะห์จะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุ

Read More »
บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน และวิธีเลือกบริการที่เหมาะสมเพื่อคนที่คุณรัก

บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน และวิธีเลือกบริการที่เหมาะสมเพื่อคนที่คุณรัก

บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน และวิธีเลือกบริการที่เหมาะสมเพื่อคนที่คุณรัก บริการดูแลตามบ้าน คืออะไร บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้าน

Read More »